รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (2023)

เราให้บริการแปลภาษานอร์เวย์อย่างมืออาชีพ

รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (1)

หากเพียงคุณต้องการรับแปลภาษานอร์เวย์หรือบนภาษานอร์เวย์เราขอเชิญคุณมาใช้บริการของเราสำนักงาน. เราให้คุณไม่เพียงแต่เป็นมืออาชีพเท่านั้นคำแปลสาบาน,เทคนิคและบริการภาษาเฉพาะทางแต่ยังครอบคลุมในด้านนี้ด้วย เช่น การพิสูจน์อักษร การแก้ไข การตรวจสอบ เราให้บริการอย่างมืออาชีพ อัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อแบบด่วน

รายการราคาการแปลภาษานอร์เวย์เป็นภาษาโปแลนด์

ในตารางด้านล่างคุณจะพบอัตรามาตรฐานสำหรับการแปลเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้สาบานในคู่ภาษา ภาษานอร์เวย์ขัด. โปรดติดต่อเราเมื่อผู้ประสานงานโครงการจะให้คำตอบแก่คุณสำหรับคำถามใดๆ ปริมาณและกำหนดเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นจะเสนอข้อเสนอที่ได้เปรียบที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของข้อความ

การแปลเป็นประจำแปลด่วนการแปลด่วน
จากภาษานอร์เวย์เป็นภาษานอร์เวย์จากภาษานอร์เวย์เป็นภาษานอร์เวย์จากภาษานอร์เวย์เป็นภาษานอร์เวย์
จาก PLN 49จาก PLN 55จาก PLN 75จาก PLN 85จาก PLN 95จาก PLN 99

*ราคาสุทธิสำหรับหน้าการคำนวณ (1,500 ตัวอักษรและเว้นวรรค) ในกรณีของข้อความผู้เชี่ยวชาญ เราจะคิดค่าธรรมเนียม 30% เราแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความจำเป็นในการชำระเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งการแปล เรารับประกันการรักษาความลับของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเราเอกสาร.

สงสัยว่าค่าแปลจะเท่าไหร่?
ส่งข้อความเพื่อรับใบเสนอราคาฟรีและไม่มีผลผูกพัน

สั่งซื้อใบเสนอราคา

รายการราคาการแปลคำสาบานจากภาษานอร์เวย์เป็นภาษาโปแลนด์

รับรองการแปลโหมดปกติด่วน
ขัดจากโปแลนด์ขัดจากโปแลนด์
ภาษานอร์เวย์จาก PLN 64จาก PLN 69จาก PLN 120จาก PLN 140

รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (2)*ราคาสุทธิสำหรับ 1 หน้ามาตรฐาน (1125 ตัวอักษรพร้อมช่องว่าง) ในข้อความเป้าหมาย
*โหมดเร่งด่วนขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ เราขอเชิญคุณมาประเมินของคุณเอกสาร. มันฟรีและไม่มีข้อผูกมัด


 • เราทำงานร่วมกับเจ้าของภาษาและสาบานนักแปลภาษานอร์เวย์. ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่มีคุณสมบัติ (หัวหน้าองค์กร)เทคนิค) เป็นแพทย์และทนายความ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงดำเนินการแปลที่เชี่ยวชาญที่สุด

เราแปล:

 • สูติบัตร, ทะเบียนสมรส,
 • การเข้าสู่ทะเบียนกิจกรรมทางธุรกิจ
 • ใบรับรอง NIP
 • ใบรับรองหมายเลข REGON
 • ใบรับรองจากศูนย์สวัสดิการสังคม
 • หนังสือเดินทาง,
 • ใบรับรอง, อนุปริญญา, อาหารเสริม,
 • ใบรับรองการทำงาน
 • และวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย

แปลเอกสารและจดหมายราชการ

ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เราจึงสามารถให้บริการแปลสูติบัตรและทะเบียนสมรส ใบรับรอง ประกาศนียบัตร อาหารเสริม รวมถึงใบรับรองอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นในการกรอกนอร์เวย์ภาระผูกพันทางกฎหมาย ของเราเองนักแปลพวกเขาจะปรับตัวเข้ากับทุกคนเอกสารทำตามปกติภาษาทางการของนอร์เวย์ด้วยเหตุนี้พิธีการต่างๆ จึงเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา

เมื่อเลือกตัวแทนแปลของเรา คุณจะเลือกความเป็นมืออาชีพ คุณภาพสูง และราคาที่แข่งขันได้

รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (3)เรารับรองว่าการแปลที่คุณสั่งซื้อจากเราจะทำซ้ำเอกสารต้นฉบับในแง่ของกราฟิกและเนื้อหาอย่างถูกต้อง และยังคงรักษาลักษณะเฉพาะทางคำศัพท์เฉพาะทางของอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้

การแปลทางการแพทย์ภาษานอร์เวย์


รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (4)

หนึ่งในประเภทการแปลผู้เชี่ยวชาญซึ่งคุณจะพบในข้อเสนอของเราเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์, เป็นการแปลสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้ เราจัดทำใบปลิวข้อมูลยาคุณภาพสูง เอกสารที่สร้างขึ้นจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือทางคลินิก วัสดุเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของยาและเครื่องสำอาง ตลอดจนสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ - หนังสือ บทความใน สื่อโปแลนด์และต่างประเทศ

รับแปลการเงินภาษานอร์เวย์


รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (5)

อุตสาหกรรมการเงินไว้วางใจเรามาหลายปีโดยไว้วางใจเราการแปลงบการเงิน เอกสารทางบัญชีและการทำบัญชี แผนธุรกิจ การคาดการณ์ทางการเงิน สัญญา และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย เราร่วมมือกับธนาคาร สถาบันการเงินสำนักงานนักบัญชีและบุคคลทั่วไป เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้โดยพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาการเงินที่มีประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกและนักเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่นซึ่งนอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีแล้วยังมีความรู้เชิงปฏิบัติอีกด้วย

รับแปลกฎหมายภาษานอร์เวย์


รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (6)

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแปลเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขความร่วมมือที่ดีที่เราสามารถเสนอได้ในกรณีนี้ เราทำงานร่วมกับเจ้าของภาษา ซึ่งช่วยให้เราสามารถแปลที่เชื่อถือได้และไม่คลุมเครือ เรามีโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมากมายในแฟ้มผลงานของเราการแปลในด้านนี้ได้แก่แปลแล้วจากช่วงภาษานอร์เวย์สัญญาประเภทต่างๆเอกสารประกอบการประกวดราคา, การพิจารณาคดี, ข้อตกลง, คดีความ, การกระทำ,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

การแปลการตลาด


รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (7)

หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโตและได้รับลูกค้าใหม่ คุณต้องดูแลเรื่องการตลาด ของเราหน่วยงานแปลให้บริการแปลข้อความทางการตลาดเป็นภาษานอร์เวย์อย่างมืออาชีพ รวมถึง: แค็ตตาล็อกและโฟลเดอร์โฆษณา ข้อความการนำเสนอมัลติมีเดีย เนื้อหาเว็บไซต์และข้อความสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียการแปลวัสดุงานแสดงสินค้า แผ่นพับ โปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

บริการแปลสำหรับบริษัท:

 • บริการครบวงจรสำหรับบริษัทฉันโครงการแปลที่ซับซ้อน
 • บริการสำหรับบริษัทส่งออก
 • แปลประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อความในสาขาประชาสัมพันธ์

เราเสนอลูกค้าประจำของเรา:

 • ส่วนลดที่น่าสนใจและเงื่อนไขความร่วมมือที่สะดวกสบาย
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ง่ายขึ้น
 • ทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญและติวเตอร์เฉพาะทาง
 • สายด่วน 24/7
 • ใบแจ้งหนี้รวมรายเดือน

รับแปลเป็นภาษานอร์เวย์ - ด่วน ออนไลน์ | 123tlumacz.pl (8)

มีคำถามหรือไม่? โทรหาเรา

+48 888 500 123
+48 881 500 123

ทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น

ส่งอีเมล:[ป้องกันอีเมล]

ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์


สั่งซื้อใบเสนอราคา

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแปลภาษานอร์เวย์

รับแปลภาษานอร์เวย์ - อะไรส่งผลต่อราคา?

ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษานอร์เวย์ขึ้นอยู่กับประเภทของการแปล (สาบานหรือธรรมดา) ความยาวของข้อความ ระยะเวลาในการจัดส่งที่คาดหวัง และลักษณะของข้อความ ประเภทของเอกสารและระดับความยากของคำศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร (ข้อความทางเทคนิค กฎหมาย การแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ) ก็มีความสำคัญเช่นกัน

นักแปลสาบานของภาษานอร์เวย์

นักแปลสาบานเป็นอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน หน้าที่คือสร้างการแปลเอกสารราชการและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว นักแปลภาษานอร์เวย์ที่สาบานได้รับอนุญาตให้แปลภาษาหรือภาษาใดภาษาหนึ่งโดยกระทรวงยุติธรรม นักแปลที่สาบานของภาษานอร์เวย์ดำเนินการแปลทั้งลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า และรับรองคำแปลที่ทำโดยบุคคลอื่น พวกเขาทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ (เช่น อัยการ ตำรวจ และศาล) และดำเนินการแปลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล บริษัท และสถาบันอื่นๆ

คุณสมบัติของนักแปลที่สาบานของภาษานอร์เวย์

อำนาจของนักแปลที่สาบานของชาวนอร์เวย์ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ หน้าที่คือจัดเตรียมและรับรองการแปลจากภาษานอร์เวย์เป็นภาษาโปแลนด์และในทางกลับกัน นอกจากนี้ นักแปลภาษานอร์เวย์ที่ผ่านการรับรองอาจตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคำแปลที่ผู้อื่นทำไว้ก่อนหน้านี้ อำนาจยังรวมถึงการจัดทำสำเนาเอกสารรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ การตรวจสอบและรับรองสำเนาเหล่านี้ และการตีความ (เช่น การแปลคำให้การของพยานปากเปล่าในศาล)

สาบานแปลเอกสาร ต้องการสำเนาหรือต้นฉบับ?

นักแปลภาษานอร์เวย์ที่ผ่านการรับรองควรแปลจากเอกสารต้นฉบับ แต่ก็อาจแปลจากสำเนาที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองด้วย ในกรณีของการแปลจากสำเนาที่ประทับตราว่าเป็นจริงกับต้นฉบับหรือไม่มีคำอธิบายประกอบ ผู้แปลจะต้องติดข้อความว่าการแปลนั้นจัดทำขึ้นโดยใช้เอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ การแปลสาบานจากสำเนาที่ได้รับการรับรองหรือไม่ได้รับการรับรองอาจถูกปฏิเสธโดยสถาบันที่รับ ดังนั้นโดยทั่วไปถือว่าผู้แปลควรได้รับต้นฉบับของเอกสาร

การแปลที่ได้รับการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

การแปลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองนั้นจัดทำขึ้นโดยใช้เอกสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น สิ่งนี้ใช้กับสัญญาเชิงพาณิชย์และสัญญาที่ลงนามโดยผู้รับเหมาที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น ในกรณีของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นักแปลจะจัดให้มีการแปลในรูปแบบเดียวกันและจัดเตรียมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองไว้ด้วย

การแปลที่ได้รับการรับรองโดยนักแปลภาษานอร์เวย์ที่ได้รับการรับรองมีหน้าตาเป็นอย่างไร

การแปลสาบาน นอกเหนือจากเนื้อหาของเอกสารแล้ว ยังมีองค์ประกอบเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้ สภาพของกระดาษ ความสามารถในการอ่านข้อความ ประเภทของเอกสารที่ใช้แปล และการแปลมาจากต้นฉบับ สำเนา สภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้แปลยังระบุลักษณะเฉพาะด้วย ของตราประทับและลายน้ำบนเอกสารที่แปลเป็นหรือจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาโปแลนด์ เมื่อการแปลเสร็จสิ้น ผู้แปลจะใส่ข้อมูลและหมายเลขบท ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ และตราประทับส่วนบุคคลในส่วนท้าย

อัตราอย่างเป็นทางการจะใช้เมื่อใด และจะใช้อัตราตลาดเสรีเมื่อใด

อัตราอย่างเป็นทางการสำหรับการแปลแบบสาบานนั้นบังคับในกรณีของการแปลที่ได้รับการรับรองซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ อัตราตลาดเสรีใช้กับงานแปลและงานแปลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและบุคคลทั่วไป อัตราตลาดเสรีอาจสูงกว่าอัตราตามกฎหมาย - อัตราเหล่านี้ถูกกำหนดโดยการปรึกษาหารือกับลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ

อัตราค่าบริการอย่างเป็นทางการของนักแปลสาบานคือเท่าไร?

อัตราค่าบริการอย่างเป็นทางการของนักแปลสาบานใช้กับงานแปลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จำนวนเงินดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในข้อบังคับของกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราค่าแปลคำสาบานจากภาษาที่กำหนดเป็น 4 กลุ่ม โดยคำนึงถึงระดับความยากของเอกสาร ประเภทการเขียน เป็นต้น กรณีใช้อัตราทางการ ค่าใช้จ่ายในการแปลคำสาบานอาจไม่ ให้สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

เมื่อใดจึงจำเป็นต้องแปลคำสาบาน?

จำเป็นต้องมีการแปลคำสาบานทุกครั้งที่จำเป็นต้องแปลเอกสารทางกฎหมาย อำนาจทางกฎหมายของพวกเขาจะต้องเหมือนกันในทั้งสองภาษา สิ่งนี้ใช้กับ: สูติบัตร ทะเบียนสมรสและมรณะบัตร พินัยกรรม สัญญารับรองเอกสาร ฯลฯ การแปลคำสาบานยังจำเป็นในกรณีของใบรับรอง ประกาศนียบัตรและใบรับรองโรงเรียน สัญญาประกันภัย จดหมายศาลและธนาคาร ข้อกำหนดที่แน่นอนในการแปลคำสาบานจะมีผลเมื่อลงทะเบียนรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

แปลเอกสารได้เพียงบางส่วนเท่านั้น?

อนุญาตให้แปลเอกสารบางส่วนได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าการแปลบางส่วนจัดทำขึ้นตามคำขอของลูกค้า ตามกฎแล้ว จะมีการแปลเนื้อหาทั้งหมดของเอกสาร

หน้าแปลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีขนาดเท่าใด

หน้ามาตรฐานสำหรับการแปลที่ได้รับการรับรองหรือสาบานมีอักขระ 1,125 ตัวพร้อมช่องว่าง

การแปลที่ได้รับการรับรองเหมือนกับการแปลที่สาบานหรือไม่?

คำแปลที่สาบานและได้รับการรับรองเป็นคำพ้องความหมาย คำว่าการแปลที่ได้รับการรับรองจะใช้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพของนักแปลที่สาบาน ในขณะที่ภาษาพูดมักใช้คำว่าการแปลที่สาบานมากกว่า

การแปลเอกสารจากการสแกนหรือต้นฉบับ?

วิธีการแปลจากการสแกน สำเนา หรือสำเนาเอกสารมีการอธิบายโดยละเอียดในศิลปวิทยาการ 18 วินาที 2 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพนักแปลสาบาน การแปลที่ได้รับการรับรองทั้งหมดจะต้องมีคำอธิบายประกอบว่าแปลมาจากต้นฉบับหรือสำเนา สแกนหรือสำเนา ภาระผูกพันที่นักแปลจะต้องระบุว่าได้แปลจากเอกสารที่สแกน สำเนา หรือสำเนา ทำให้สำนักงานหลายแห่งและสถาบันอื่น ๆ เรียกร้องให้แสดงต้นฉบับของเอกสารเพื่อตรวจสอบพร้อมกับจดหมายที่แปล

สีหมึกของตราประทับและลายเซ็นของนักแปลภาษานอร์เวย์ที่ผ่านการรับรอง

ตราประทับของนักแปลที่สาบานควรมีสีที่แตกต่างจากสีดำ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถแยกแยะการแปลต้นฉบับจากสำเนาได้อย่างรวดเร็ว กฎที่คล้ายกันนี้ใช้กับสีของปากกาที่นักแปลใช้ในการลงนามด้วยลายมือในการแปล

การแปลที่ได้รับการรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – มีหน้าตาเป็นอย่างไร?

การแปลที่ได้รับการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์คือไฟล์ที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง เนื้อหาของใบรับรองอยู่ท้ายเอกสาร ประมวลกฎหมายวิชาชีพของนักแปลสาบานกำหนดว่าการแปลดังกล่าวควรแนบมาพร้อมกับการสแกนเอกสารต้นฉบับ รับรองการปฏิบัติตามการแปลพร้อมสำเนาที่แนบมา และลงนามในเอกสารทั้งหมดด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง

การแปลที่ได้รับการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ – ประเด็นทางกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพของนักแปลสาบานอนุญาตให้มีการรับรองการแปลโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้องเช่นเดียวกับเอกสารกระดาษ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทางปฏิบัติ หมายความว่าการพิมพ์คำแปลที่ได้รับการรับรองด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองจะทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองอันเป็นผลจากลายเซ็นดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดจึงไม่สามารถยอมรับการแปลดังกล่าวได้ เฉพาะการแปลฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่ถูกต้อง

ข้อดีของการแปลที่ได้รับการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อได้เปรียบหลักของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองในการแปลแบบสาบานคือใช้งานง่ายและรวดเร็ว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นำไปใช้กับเอกสารได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเมื่อเทียบกับลายเซ็นทั่วไป

สาบานแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษานอร์เวย์ - ประเด็นทางกฎหมายและข้อจำกัด

กฎระเบียบทางกฎหมายในปัจจุบันทำให้ไม่สามารถแปลโดยตรงจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษานอร์เวย์ได้แม้ว่าผู้แปลจะรู้ทั้งสองภาษาและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้แปลเป็นภาษาแต่ละภาษาก็ตาม ทางออกเดียวเมื่อสั่งการแปลสาบานจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษานอร์เวย์อื่นคือดำเนินการแปลในสองขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการแปลนั้นสูงกว่า แต่ไม่มีความเป็นไปได้ทางกฎหมายอื่นใดที่จะดำเนินการในขณะที่ยังคงความถูกต้องของเอกสารที่แปลไว้ กฎหมายโปแลนด์ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับการละเว้นขั้นตอนการแปลเป็นภาษาโปแลนด์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการแปลแบบสองขั้นตอนที่มีราคาแพงกว่าและต้องรอการดำเนินการเป็นเวลานานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

5/5 - ความเร็วในการโหลด

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 23/07/2023

Views: 6065

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.